لذت درک شدن

لذت درک شدن

درک شدن, لذتیه که خیلی دست کم گرفته شده...

  • سه شنبه ۲۶ تیر ۹۷

چرخه ی ابدی

چرخه ی ابدی

فکر کرد صدای هق هق گریه می شنود.صدایی تقریبا نامفهوم که تنها میتوانست از اشک هایی باشد که آهسته قطره قطره تا گوشه دهان پایین می ریزد و در آنجا ناپدید می شود تا چرخه ی ابدی شادی ها و غم های پیچیده انسان را دوباره از سر گیرد. 

  • دوشنبه ۲۵ تیر ۹۷

داشتن یا بودن

داشتن یا بودن

ما انسان ها بیشتر به "داشتن" اهمیت می دهیم تا به "بودن"

  • شنبه ۲۳ تیر ۹۷

نسیم سرنوشت

نسیم سرنوشت

نمیدانم هرکدام از ما سرنوشتی داریم یا بطور تصادفی روی یک نسیم شناوریم.

شاید هردو درست باشند ,شاید هردو همزمان اتفاق می افتند!

  • سه شنبه ۱۹ تیر ۹۷

تهمت دیوانگی

تهمت دیوانگی

 از زمانی که بهت تهمت دیوانگی زدند مهم نیست که چیکار میکنی!

چون هرکاری انجام بدی دیوانگی حساب میشه.

  • دوشنبه ۱۸ تیر ۹۷