این جا من هرچی تو ذهنم بیاد مینویسم

تمامی مطالب نوشته ی خودم هستن

اگه متن خودم نباشه حتما منبع رو درج میکنم یا اسم نویسنده رو میارم

 

حرفی سخنی:

کلیک کنید